Het is weer 4 mei. Mensen komen samen rond de drie roze granieten driehoeken achter de Westerkerk in de hoofdstad. Om acht uur wordt het gedurende twee minuten heel stil op en rond het Homomonument.

Versie op EN.

2018

Dat die vele mensen – sommigen ieder jaar – er staan is een bewuste keuze. Een keuze van in vrijheid kiezen. Dat is het nationale thema van het Nationale 4 en 5 mei comité voor 2019.

Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht (SH&K).

Het voorbereidingscomité moet ieder jaar weer afwegingen maken wie de gastpreker(s) kunnen zijn, maar ook een niet altijd even gemakkelijke keuze van welke muzikale bijdrage we tussen de sprekers door willen laten horen.

Sandra Keijer, kolonel bij de Koninklijke Marechaussee en vicevoorzitter van de Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht, zal inhaken op het jaarthema en daarbij vooral kijken naar de toekomst. Ook binnen onze strijdkrachten valt er wat te kiezen.

Sandra Keijer: “Hoewel we in vergelijking met andere landen zeer tolerant zijn, zijn we er nog niet. Dat blijkt ook uit onze laatste onderzoeken: er is nog wel een slag te slaan voor de acceptatie van HLBT+-personeel binnen Defensie.”

Job Cohen.

Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité volgt met grote belangstelling de programmering op het Homomonument voor de HLBT+-gemeenschap in onze stad en zij die van buiten komen. Hun voorzitter Job Cohen zal als gastspreker deze avond zijn bijdrage leveren.

2018

Uit handen van Cohen ontvingen Daan Smeelen (Stichting Homomonument) en Menne Vellinga (ceremoniemeester) in 2015 een gedenkboek over de jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam. Een blijk van waardering voor wat er op 4 en 5 mei jaarlijks wordt georganiseerd op het Monument van trots!

Om jongeren betrokken te houden bij onze herdenking is dit jaar de GSA (Gender and Sexuality Alliance) gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een passend gedicht. Leerlingen zorgen ervoor dat hun school een veilige plek is voor iedereen! Jaarlijks organiseren ze onder andere Paarse Vrijdag.

De kransen van 4 mei

2018

Vorig jaar kwam op de valreep het verzoek binnen of tijdens de herdenking het lied “De kransen van 4 mei” van tekstschrijver Huib Afman vertolkt kon worden tijdens de plechtigheid. Wesley Pierik componeerde de muziek. Een tekst, specifiek opgetekend voor deze dag van herdenken en gedenken. Dit jaar kunnen we er naar luisteren. Zangeres Lotte Horlings gaat het vertolken. Ook zal zij het eerste couplet van het Wilhelmus zingen onder begeleiding van het koperensemble van Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

De naar verwachting ruim dertig bloemstukken zullen overdag worden afgegeven in de Westerkerk, die momenteel binnen voor de helft in de steigers staat. Vanuit de Wester – in/uitgang Keizersgracht dit jaar! – worden deze bloemen tijdens een Stille Tocht gedragen naar het Homomonument. De tocht vertrekt om 19.00 uur vanaf de Prinsengracht en gaat langs het Anne Frankhuis, over de Leliegracht naar de Herengracht om via de Raadhuisstraat over de Niek Engelschmanbrug op het Homomonument te eindigen.

Na de toespraken zal traditiegetrouw de eerste krans worden gelegd namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. Nieuwe groepen hebben laten weten dit jaar ook een bloemengroet te willen achterlaten op de tredendriehoek boven de Keizersgracht.

Napraten kan helaas niet in de kerk. Mogelijk wordt er nog een alternatief bekend gemaakt na afloop van de plechtigheid.

2018

Beknopt programma-overzicht:

  • 19.30: Stille Tocht. Opstellen voor de toreningang van de Weterkerk aan de Prinsengracht.
  • 19.55: Welkom op het Homomonument
  • 20.00: Twee minuten stil. Aansluitend het Wilhelmus, drie sprekers en optreden. Kransleggingen en afsluitend defilé.

www.homomonument.nl

Copyright www.gaynews.nl