At our last meeting at COA headquarters in The Hague at the beginning of 2023, the staff greeted us warmly. This created a warm atmosphere to discuss potential collaborations between our organization and AZC locations.

We would like to express our gratitude to beleidsadviseur Pauline Verhoeven and bestuursadviseur Avalon Leupen for their contribution to our common cause. Their participation and deep interest in improving conditions for refugees became an invaluable element of our dialogue.

Our talks in The Hague were not only an opportunity to discuss cooperation strategies, but also to emphasize the importance of every step in improving the situation for refugees. Together we are making ambitious plans for 2024, feeling your support. Thanks to this, we are confident in the results of joint efforts and our future projects’ prospects.


Nieuws in het Nederlands

Tijdens onze laatste bijeenkomst op het COA-hoofdkantoor in Den Haag begin 2023 werden we hartelijk ontvangen door het personeel. Hierdoor ontstond er een warme sfeer om mogelijke samenwerkingen tussen onze organisatie en AZC-locaties te bespreken.

Wij willen onze dank uitspreken aan beleidsadviseur Pauline Verhoeven en bestuursadviseur Avalon Leupen voor hun bijdrage aan onze gemeenschappelijke zaak. Hun deelname en diepe belangstelling voor het verbeteren van de omstandigheden voor vluchtelingen werden een onschatbaar onderdeel van onze dialoog.

Onze gesprekken in Den Haag waren niet alleen een gelegenheid om samenwerkingsstrategieën te bespreken, maar ook om het belang van elke stap in het verbeteren van de situatie voor vluchtelingen te benadrukken. Samen maken wij ambitieuze plannen voor 2024 en voelen wij uw steun. Hierdoor hebben we vertrouwen in de resultaten van gezamenlijke inspanningen en de vooruitzichten van onze toekomstige projecten.


Новость на Русском языке

На нашей последней встрече в главном офисе COA в Гааге в начале 2023 года нас радушно встретили сотрудники. Это создало теплую атмосферу для обсуждения потенциального сотрудничества между нашей организацией и локациями AZC. 
 
Хотим выразить благодарность beleidsadviseur Pauline Verhoeven и bestuursadviseur Avalon Leupen за их вклад в наше общее дело.  Их участие и глубокий интерес к улучшению условий для беженцев стали неоценимым элементом нашего диалога. 
 
Наши переговоры в Гааге стали не только возможностью обсудить стратегии сотрудничества, но и подчеркнуть важность каждого шага в улучшении ситуации для беженцев. Вместе мы строим амбициозные планы на 2024 год, чувствуя вашу поддержку.  Благодаря этому мы уверены в результате совместных усилий и в перспективах наших будущих проектов.